[rev_slider home]
Maluni-logo-website

Skapar innovativ akustik- och glaskonst.

Creates innovative acoustic- and glass art.

Skapar utrymme för upplevelser bortom

”Hennes konstformer är unika och innovativa i sin utformning och har tagit flera år att utveckla. De tekniker och material hon använder skapar symfonier av upplevelser bortom det verkliga. En egen konstform som ofta beskrivs som en omvälvande och levande upplevelse. En magisk, kontemplativ sinnesresa eller vision för själen. 

Malunis konstglas och akustikkonst har oanade spännvidder av användningsområden – exteriört som interiört – med exklusiva och gränslösa format, delikata och detaljrika. Endast fantasin sätter gränser.

Akustikkonsten: Malunis akustikkonst är en ny konstform som kan beskrivas som en multidimensionell våg av abstrakt rörelse som böljar ut på diverse högkvalitativa ljudabsorberande moduler i skulpturala installationer. Hälsofrämjande upplevelser bortom.

Glaskonsten: De motståndskraftiga glasen är av tempererat brandsäkert specialglas i högsta kvalitet. Med ett minimum av fem lager blandade tekniker och mixade media på glaset, de yttersta lagren förgyllda och lackerade, tål de vatten och är samtidigt UV-skyddande i sig. Förgyllningen i de övre lagren gör att de även agerar ljusreflektorer och blir levandegjorda i sin form. En visuell metamorfos i olika vinklar och ljus. Det skapar ett sällsynt djup – skiftande uttryck och levande rum – med mindre behov av ljussättning för att förgylla och lysa upp.”

Creates space for experiences beyond.

“Her art form is unique in its design – and took several years to develope – the techniques and the material she uses creates symphonies of experiences beyond the real. A personal art form that is often described as an immersive and living experience – a magical, contemplative journey of mind or a vision for the soul.

Maluni’s has a range of uses, exterior and interior, with exclusive formats, delicate and detailed. Only the imagination sets limits. 

Maluni Acoustic art: Maluni’s acoustic art is a new art form that can be described as a multidimensional wave of abstract movement that flows into various high-quality sound-absorbing modules in sculptural installations. Health-promoting experiences beyond. 

Maluni Glass art: These resistant art glasses are of the highest quality, tempered fireproof speciality glass. There is at least five layers of mixed techniques and mixed media on the glass. With the last layers gilded and lacquered – they can withstand water and are UV-protective in themselves. The gilding in the last layers means that they also act as light reflectors and become vivid in their form, and visual metamorphosis at different angles and lights.It creates a rare depth – vivid expression and a loving space – with less need for light setting to illuminate.”

Artiklar om färg och konst på LinkedIn.

MALUNI at LinkedIn
MALUNI at Facebook
MALUNI at Instagram

UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS

Maluni har sitt showroom på World Trade Center Stockholm.
Hon har haft stora separatutställningar vartannat år på Waterfront Congress Building, World Trade Center och Gothia Towers.
Hon har medvetet valt att ställa ut i de rum och miljöer som matchar de format och material hon arbetar med.

Maluni has her showroom at the World Trade Center Stockholm.
She has had large separate exhibitions every other year at the Waterfront Congress Building, the World Trade Center and the large gallery at Gothia Towers. She has deliberately chosen to exhibit in the rooms and environments that match the formats and materials she works with.

KONTAKT / CONTACT
maluni-foto

Maluni är konstnär och formgivare, specialiserad inom färg och ljus.

REFERENSER

“Malunis konst är fängslande och tidlös. På Akustiktryck ser vi stora möjligheter för Malunis konst att användas i offentlig miljö, såsom vård-, skola- och kontorsmiljö. Med Malunis akustikkonst skapas vackra tysta miljöer där människor trivs och utvecklas,”
– Anders Wackfelt – Akustiktryck – samarbetspartner projektet Gothia Towers

“Malunis konstteknik på glas är unik, vacker och hållbar!”
– Michael Thydell – Arkitekt och BIM strateg.

“Alecta ville skapa ett nytt intryck i vår entré där det har varit ett vattenfall sedan slutet på 80 talet. Vi fick ett förslag på att träffa konstnärinnan Maluni som vid detta tillfälle hade en fantastisk utställning i Waterfront Building. Vi tyckte att hennes konst skulle kunna vara något som skulle lyfta vår entré. Maluni fick uppdraget att genomföra konstprojektet på den tredimensionella yta och väggtrappa där vi då hade vattenfallet. Efter ett otroligt tänkande och skissande lyckades Maluni skapa ett tredimensionellt glaskonstverk, montage och ljussättning utfördes av Nordic Green Design i samråd med Maluni.Konstverket invigdes i fastigheten under mycket festliga former med våra hyresgäster, inbjudna gäster och press.
Vi och våra hyresgäster är mycket nöjda med det glaskonstverk Maluni har skapat i World Trade Center Stockholm.”
– Håkan Ledin – Teknisk Förvaltare Newsec och World Trade Center Stockholm.

“Unik estetisk konst med nya och hållbara användningsmöjligheter!”
– Emily Wade – Landskapsarkitekt LAR/MSA

“Maluni är härlig att samarbeta med, där hennes kreativitet och nyfikenhet väcker nya insikter och innovativitet. Hennes konst känns nyskapande, energigivande och unik när den böljande sträcker ut sig över ytorna. Kombinationen mellan strukturerna, teknikerna, färgkombinationerna och den strama släta glasytan känns spännande, levande, något helt nytt som måste upplevas.”
– Jonas Almén – Akvarie Leasing

“Maluni med sitt konstglas är den perfekta samarbetspartnern till oss. Med våra systerbolags breda kompetens kan hennes konst på glas användas inom alla områden och inredningsprojekt vi arbetar med, vilket ökar kreativiteten, möjligheter, upplevelsen, exklusiviteten och känslan, med ett stänk magi.”
– Gunilla Floberg, – Inredare Nordic Green Design –  samarbetspartner Laxtrappan i glas, World Trade Center.

“Vid en presentation av Malunis otroligt vackra konst så föll jag pladask för vad den kunde tillföra till våra vackra kvalitetsmöbler i butiken på Ekerö Möbler. Jag fick direkt fantastisk feedback av mina kunder som kunde se en helhet till sina ytor som skulle inredas. Det bidrog också till att lyfta hela vår utställning och därav ökad omsättning. Ekerö möbler arbetar också med olika inredningsprojekt, där öppnar Malunis skräddarsydda konst helt nya dörrar och ger oss ett bra tillskott i kassan.”
– Thomas Pettersson, inredare och delägare Ekerö Möbler

ONLINE GALLERY

BELOW FEW SAMPELS OF MALUNIS WORK

Limited space here. Please contact me for more info or more sampels of artworks.
Some pictures are montage due to the light reflections of the glass in some photos.

AKTUELLT! / NEWS!

Current exhibition at Gothia Towers 3rd - 30th of October

Förberedelser utställning på "The Gallery", Gothia Towers.

MALUNI at World Trade Center Stockholm

Laxtrappa i glas, 3D, 400 kg, 44 delar –
World Trade Center – Stockholm 2018

Jewel aquarium at The Gallery Gothia Tower

Akvarium – Gothia Towers

Close up on artwork - Flourish - at Gallery Gothia Tower

Närbild av konstverket - Flourish - Gothia Towers

“I strive for my art to be an eye opening experience and a strong reminder of the magical preciousness of our metaphysical universe.

I think art is the most powerful tool to open our minds when we lost the sight on the everyday magic we walk within.

Art and creativity is my oxygen, my addiction and my religion as I believe in art as a mind changer and heart opener.

In my work on tempered glass I explore the combinations of the figurative and figuration, the organic and the abstract, to express those metaphysical and spiritual ideas, flows, expressions and myths I walkabout within. “

– Maluni

Hur beställer jag konst? / How do I order art?

Outside Sweden, please contact me.

Planering och skiss

Det första vi gör är att ha ett samtal om vad som önskas. Jag vill gärna se platsen, omgivningen, och få inspiration från kunden vad den önskar för gestaltning, upplevelse, känsla färger och format.  Här vill jag få in så mycket tankar som möjligt om vad som förväntas och i vilket sammanhang konstverket skall verka, materialval och övrigt. Vidare kostnadsestimerar jag utifrån de uppgifter jag fått och tar fram en offert. 

Godkännande och utförande

När offerten är godkänd, så beställer jag materialet och börjar jag sätta mig in i arbetet och skissar. Vid godkänd skiss så börjar mitt arbete. Leveranstid beroende på materialval och storlek mm. 

Uppförande

När konstverket är färdigt tillkommer leverans, beslag och uppsättning. Vem som ska tillhandahålla det är upp till kunden.

KONTAKT / CONTACT ME

KONTAKT/CONTACT

Kontakta mig gärna för en kostnadsfri konsultation.
I'm always looking forward my next art adventure!
Please contact me for a free consultation.
Mail: maluni (at) maluni.se Phone: +46(0)707554036

© COPYRIGHT 2016 - MALUNI - mail: maluni(at)maluni.se cell: +46(0)707554036